close
تبلیغات در اینترنت
غدیر عید بزرگ خدا
غدیر عید بزرگ خدا

 

هيجدهم ذى حجه عيد غدير خم ، عيد آل محمد عليهم السلام از بزرگترين اعياد اسلامى است . خداوند تمام پيامبران را مامور كرد كه اين روز را عيد بگيرند و آنها نيز جانشين خود را امر به بزرگداشت عيد غدير كردند. نام اين عيد در آسمان ، عهد موعود بوده و در زمين روز ميثاق است ؛ ميثاق با ولايت امير مومنان على (ع ). و اين همان روزى است كه حضرت موسى و عيسى براى خود جانشين انتخاب كردند. در چنين روزى رسول خدا(ص ) بين برادران مسلمان ، عقد اخوت خواند.

رسول خدا(ص ) به حضرت على (ع ) سفارش كرد كه اين روز را عيد قرار دهد. از امام صادق (ع ) نقل شده كه پيامبر(ص ) فرمود: روز غدير خم ، بهترين عيد امت من است و آن روزى است كه خداوند امر فرمود مرا در آن روز به منصوب كردن على بن ابى طالب به عنوان رهبر امت خودم كه بعد از من به وسيله او راهنمايى شوند و آن روزى است كه خداوند دين خود را كامل گردانيد و نعمت را بر امت من تمام نمود و اسلام را براى آنان به عنوان دين شايسته پسنديد و انتخاب نمود.

سپس فرمود: اى مردم ! همانا على (ع ) بعد از من است و از خاك طينت من پديد آمده و او بعد از من ، امام و پيشواى مردم است و آنچه را كه مورد اختلاف بين آنان باشد در خصوص سنتهاى من بيان مى كند، و او سرور مومنان و رهبر بزرگان ، و نيكوترين جانشينان و شوهر سرور زنان عالميان و پدر امامان هدايت كننده است .

اى مردم !هر كس با على مهربان باشد من با او مهربانم هر كس على را خشمگين كند من با او خشمگينم ، هر كس به على محبت كند من به او محبت مى كنم ، هر كس با على قطع كند من با او قطع ارتباط مى كنم ، هر كس ‍ بر على جفا كند من با او جفا كنم ، هر كس على را دوست بدارد من با او دوست مى شوم ، و هر كس با على دشمنى كند من با او دشمنى مى كنم ، اى مردم ! من شهر حكمتم و على ابن ابى طالب در آن است و نمى توان به شهر وارد شد مگر از درش . دروغ مى گويد آن كس كه گمان مى كند مرا دوست دارد در حالى كه على را دشمن مى دارد.

اى مردم ! قسم به خدايى كه مرا به نبوت مبعوث گردانيد و مرا به رسالت برگزيد، من هنگامى كه على را به امامت منصوب كردم خداوند، اسم او را در آسمانهايش بلند گردانيد و ولايت و دوستى او را بر ملائكه اش واجب گردانيد. از ابوهريره نقل شده كه او گفت : هر كس روز هيجدهم ذى الحجه را روزه بگيرد،خداوند ثواب شصت ماه روزه گرفتن را در نامه عمل او ثبت مى كند،و آن روز،روز غدير خم است ؛ هنگامى است كه پيامبر خدا دست على را گرفت و بلند كرد و فرمود: اى مردم ،آيا من رهبر و سرپرست مومنين نيستم ؟ گفتن : بله ،اى رسول خدا،فرمود: هر آن كس كه من ولى و رهبر اويم ،على هم رهبر و مولاى اوست . پس عمر به حضرت على عرض كرد: مبارك باد،مبارك باد اى فرزند ابى طالب ، صبح كردى در حالى كه تو مولاى ن و مولاى همه مسلمين مى باشى سپس خداوند بزرگ ،آيه اليوم اكملت لكم دينكم را نازل فرمود.

از حضرت رضا (ع ) نقل شده است كه به ابى نصر فرمود:

اى پسر ابى نصر،هر كجا كه باشى سعى كن روز عيد غدير،كمار قبر مطهر اميرمومنان (ع ) حاضر شوى ،بدرستى كه خدا در اين روز گناهان زيادى از مومنان را مى بخشد و آنها را از آتش جهنم دور مى كند،به اندازه دو ماه رمضان و شب قدر.

زيارت على (ع ) در عيد غدير

اى پروردگار! اى خداى من كه ستايش مخصوص توست ،تو كه يكتا و بى شريك و عنى بالذاتى و يگانه اى و مثل و همتايى ندارى . حضرت محمد(ص ) بنده خاص و فرستاده تو بر خلق است ،پس درود تو بر او و آل او باد. اى خدا،اين جهان زير نظر توست و تو هر روز در كارى هستى ،چنان كه از لطف توست كه بر من تفضل فرمودى و مرا به اجابت دعوت به بندگى خود گرامى داشتى و مرا اهل دين خود و لايق دعوت خويش گرداندى . سپس در پى فضل خود،فضل ديگرى و سپس ‍ جودى پس از جود ديگر به من ارزانى داشتى و همه از رافت و رحمت تو بود،نه از استحقاق من ،تا آن كه اين پيمان عبوديت را بر من تجديد كردى و نعمت را بر من تمام نمودى و مرا به نعمت كامل كه توحيد و بندگى و ايمان است هدايت كردى . اى خداى من ، اى سرور و مولاى من ! از تو مى خواهم كه اين نعمت ايمان را همواره تا زنده ام برايم حفظ كنى ، بگونه اى كه از من خشنود باشى كه تو البته بهترين بخشندگانى .

اى خدا،فرمان تو را شنيديم و اطاعت نموديم و به نداى رسولت كه مردم را به سوى تو دعوت مى كرد،لبيك گفتيم . نسبت به ولايت و اطاعت مولاى ما و مولاى همه مومنان اميرالمومنين على بن ابى طالب كه بنده خداست و برادر رسول او. صديق اكبر و حجت خدا به خلق است ،پيروى كرديم ،همان كس كه ياور دين حق و پشتيبان اهداف پيامبر(ص )است . او ياور دين خدا شد، چون او مخزن علم حق و صندوق اسرار غيب الهى است و امين خدا بر خلق و حامل سر خدا و شاهد به حق در ميان خلق است .

اى خدا، اى پرورگار، ما نداى رسولى كه خلق را به سوى تو فرا مى خواند، اجابت كرديم . پروردگارا، پس گناهان ما را بيامرز و زشتيهاى ما را بپوشان و ما را با نيكوكاران عالم بميران و با آنها محشور ساز. پرورگارا از كرمت آنچه را كه به رسولانت وعده دادى از نعمتهاى بهشتى به ما نيز فرما و ما را در قيامت خوار مگردان كه تو نيز هرگز خلاف وعده نخواهى كرد. اى پروردگار،ما پيامبر(ص ) تو را و وصى او كه آقا و مولاى مومنان على (ع ) است را تصديق كرديم و به جبت و طاغوت (يعنى مخالفان پيغمبر و على (ع ) كافر شديم پس تو ايمان و ولايت ما را حفظ كن و ما را به امام خود محشور فرما كه ما به آن بزرگواران به يقين ايمان آورده و تسليم امر آنها هستيم ، به باطن و ظاهر آن امامان و شاهد و غايب آنها هستيم ، به باطن و ظاهر آن امامان و شاهد و غايب آنها ايمان داريم و به امامت آنها و آقايى آنها بر خود راضى و خشنوديم كه آنها واسطه فيض بين خدا و ما هستند. ما پشتوانه جز ولايت آنان و پناهى جز آنها نداريم و جز آنها به كس ديگرى توسل نمى جوييم و از هر كس كه با آنها به مخالفت بر خيزد، بيزاريم .

خدايا،تو شاهد باش كه ما به دين محمد و آل محمد(ص ) پيوسته ايم ، سخن ما سخن آنها و آيين ما آيين آنهاست ، هر چه آنها فرمودند، پذيرفته ايم و هر چه را كه منكر شدند، ما هم انكار نموديم و هر چه را آنها دوست مى دارند، ما نيز دوست مى داريم و با هر كس دشمن هستند ما نيز دشمنيم و با هر كه مهر ورزند ما هم مهربانيم ، ما به امامان خود ايمان آورده و تسليم امر آنها و راضى به رضاى آنها هستيم (كه رضاى آنها رضاى توست ) درود خدا بر روان پاك آنها باد. خدايا، پس تو اين نعمت ايمان را بر ما تمام گردان و ما را از اين كمال محروم مفرما، و براى ما ثابت و استوار گردان و ما را بر اين عقيده زنده بدار و بر آن بميران كه آل محمد امامان ما هستند، ما هم به آنها اقتدا كرده و آنها را دوست داريم و با دشمن آنها، كه دشمن خداست دشمن هستيم .

در قسمت ديگرى از زيارت چنين آمده است :

اى خدا، من از تو به حق محمد(ص ) پيغمبر تو، و به حق على (ع ) ولى و بنده خاص تو، و به آن شان و مقامى كه فقط به آن دو بزرگوار اختصاص ‍ دادى درخواست مى كنم كه درود بر محمد و على فرستى و از هر خير و خوبى عاجل ، ابتدا به آنها عطا كنى . اى خدا، درود فرست بر محمد و آل محمد، و امامان و رهبران شرع الهى و داعيان و بزرگان دين خدا و ستارگان درخشان (آسمان ايمان ) و نشانهاى روشن حق و پيشواى بندگان و ستونهاى بلاد و (شهر توحيد) آزادگان و رادمردان عالم و ناقه فرستاده شده و كشتى نجات در درياى عميق (معرفت و خداشناسى ).

اى خدا، درود فرست بر محمد و آل محمد و گنجهاى علم تو و اركان توحيد و معرفت و ستونهاى دين و معدنهاى بخشش و كرامت و خاص و خالصان آفرينش تو و برگزيدگان خلق تو كه متقيان و پاكيزگان و بزرگواران و نيكويان خلق هستند و درگاه مورد نياز به مردم كه هر كس به آن درگاه لطف در آيد، نجات مى يابد و هر كس امتناع ورزد هلاك مى شود.

اى خدا، درود فرست بر محمد و آل محمد كه اهل و برگزيده (رجال ) تو هستند. تو خلق را امر به سوال در علوم آسمانى از آن بزرگواران كردى و آنان خويشاوندان و نزديكان رسولند كه امر به محبتشان فرمودى و اداى حقشان را به خلق واجب كردى و بهشت را جايگاه كسى كه پيرو آنهاست قرار

دادى . اى خدا، درود بر محمد و آل محمد فرست چون خلق را به اطاعت تو امر نمودند و از عصيان تو نهى كردند و بندگانت را به وحدانيت تو راهنمايى كردند.

اى خدا، من از تو درخواست مى كنم به حق محمد(ص ) پيغمبر تو و برگزيده ات و بنده خاص خالصت و امين وحى و فرستاده تو به سوى خلق و به حق اميرالمومنين و پيشواى دين و رهبر سلسله نيكان عالم ؛ آن وصى وفادار پيغمبر و صديق اكبر و آن كه ميان حق و باطل جدا كند. آنكه كامل است و شاهد و نماينده توست و رهنماى خلق به سوى توست و آنكه فرمان تو را با صداى رسا به عالم رسانيد و در راه دين تو كوشش فراوان كرد و باكى از سرزنش بدگويان نداشت . تو را قسم مى دهم كه اولا بر محمد و آل محمد درود فرستى و آنگاه در اين روز شريف غدير كه عقد خلافت و عهد ولايت على (ع ) را بر گردن خلق نهادى و دين را ولايتش به حد كمال رسانيدى ، در اين روز مرا از عارفان (به خدا و رسالت و ولايت ) قرار دهى و به احترام اين روز، و به حق مومنان به شرافت اين روز كه مرا از آزادشدگان از آتش دوزخ مقرر فرمايى و از حسودان نعمت آسوده دارى .

اى خدا، كه چنان كه اين روز را بزرگترين عيد خود قرار دادى و در آسمان ، روز عيد عهد و پيمان نام نهادى و در زمين ، روز اخذ ميثاق و روز جمع سوال (يعنى روزى كه از تمام خلق درباره عهد اين روز سوال كنند كه به عهد ولايت وفا كردند يا نكردند). خدايا! درود فرست بر محمد و آل محمد(ص ) و چشم ما را به جمال آنها روشن ساز و تفرقه و پراكندگى ما را به اتحاد و وحدت تبديل كن و بعد از نعمت هدايتت ما را از گمراهى حفظ فرما و ما را از شكر گزاران نعمتهايت قرار ده ، اى مهربانترين مهربانان .

ستايش خداى را كه ما را به شرافت و احترام اين روز آشنا و بينا گردانيد و ما مسلمان را به اين روز گرامى داشت و شرف معرفتش را به ما عطا كرد.

اى رسول خدا و اى امير اهل ايمان ، از من بر شما دو بزرگوار و عترت و دوستانتان بهترين سلام و تحنيت باد تا زمانى كه شب و روز در جهان باقى است . من شما را وسيله توجه خودم و خداى شما در انجام مقاصد و بر آمدن حاجتها و آسان شدن كارهاى مشكل قرار مى دهم .

اى خدا، من از تو درخواست مى كنم به حق محمد و آل محمد كه درود بر محمد و آلش فرستى و لعنت بر منكران حق و منكران روز غدير و مخالفان احترام آن كه با (شكستن عهد ولايت على (ع ) در روز عيد غدير) راه دين تو را به مردم بستند تا نور تو را خاموش كنند، اما خداى متعال جز آن كه نور وحى و چراغ حجت به حق خود را روشن نگه مى دارد، نخواهد كرد.

اى خدا! تو به اهل بيت رسولت محمد(ص ) فرج و گشايش عطا فرما و غم و آلام آنها را بر طرف گردان و به بركت آنان بر دل مومنان مرهم بگذار و غم و اندوه بخصوص غم فراق امام زمان را از عدل و داد پر گردان ، چنان كه پر از ظلم و جور شده است و وعده فرج و سلطنت الهيه را كه به ايشان داده اى

، آشكار گردان كه تو هرگز خلاف وعده نخواهى كرد.

 

منبع: سایت آوینی

 

 نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تصاوير منتخب 3

وبلاگ نسل غدیر

ما ز نـســــــل غـدیـــــر و حضرت زهــــراییــــم

اطلاعات سايت