close
تبلیغات در اینترنت
نام های غدیر
نام های غدیر

 

اسلام علاوه بر اين که براي برخي از روزها اسمهاي خاصي مانند عيد قربان، عيد فطر، روز عرفه و ... برگزيده بر همه اين روزها نام ايام الله نهاده است تا عظمت و قداست اين روزها هر چه بيشتر در ذهن و دل مؤمنان، نقش بسته و موجب تذکر و تنبه آنان گردد.

 

نامها به سهولت در ذهنها جاي مي گيرند و به راحتي معاني بلند را منتقل مي کنند به همين دليل و دلايل ديگر، نامگذاري روزها و يا هفته ها يکي از شيوه هاي تبليغاتي مثبت و منفي شده است و مطرح شدن و رواج پيدا کردن ارزشها يا ضد ارزشها را در پي دارد.

روز مادر، روز کارگر، روز پاسدار، روز جانباز و روز بهره وري و هفته دولت و ... نمونه هاي شايسته اي از نامگذاري روزها و هفته ها در جامعه ما هستند. روز جهاني مستضعفين، روز جهاني قدس، روز آب، روز غذا و ... هم روزهايي است که در سطح جهاني مطرح هستند و برخي از آنها به برکت انقلاب اسلامي مطرح شده اند اسلام هزار و چهارصد سال پيش، از اين شيوه براي القاي انديشه هاي نوراني خود و تثبيت آرمانهاي مقدس الهي، بهره گرفته است.

اسلام علاوه بر اين که براي برخي از روزها اسمهاي خاصي مانند عيد قربان، عيد فطر، روز عرفه و ... برگزيده بر همه اين روزها نام ايام الله نهاده است تا عظمت و قداست اين روزها هر چه بيشتر در ذهن و دل مؤمنان، نقش بسته و موجب تذکر و تنبه آنان گردد.

يکي از روزهايي که در اسلام براي تعظيم آن، از شيوه نامگذاري بهره گرفته شده "غدير" است. ويژگي غدير اين است که نامهاي گوناگوني براي آن قرار داده شده و اين خود عظمت اين روز را نسبت به روزهاي ديگر نشان مي دهد نامهاي روز غدير، از اسرار و ابعاد اين روز پرده برمي دارند هر نامي از اين نامها دري تازه از قلعه بلند غدير بر ما مي گشايد چرا که اسلام بر برگزيدن نامي براي زمان يا مکان و يا هر چيز ديگر، خصوصيات مسمي را در نظر داشته و به جنبه ها و زواياي آن توجه کرده است. از اين روي شناختن و شناساندن نامهاي روز غدير يک ضرورت است. با اين کار تصويري روشن از اين روز در ذهن و دل نقش بسته و بيش از پيش اين روز بزرگ را مي شناساند.

شايسته است نامهاي غدير را با بهترين شکل و زيباترين خط بنويسيم و محافل جشن و سرور عيد غدير را با آن، معني و روحي تازه ببخشيم.

ويژگي غدير اين است که نامهاي گوناگوني براي آن قرار داده شده و اين خود عظمت اين روز را نسبت به روزهاي ديگر نشان مي دهد نامهاي روز غدير، از اسرار و ابعاد اين روز پرده برمي دارند هر نامي از اين نامها دري تازه از قلعه بلند غدير بر ما مي گشايد.

آنچه در زير مي آيد پنجاه نام و يا صفت براي روز غدير است که از روايات برگرفته شده است :

1) بزرگترين عيد خدا؛ "عيدالله الاکبر"

2) روز گشايش؛ "يوم وقوع الفرج"

3) روز خشنودي پروردگار؛ " يوم مرضاة الرحمن"

4) روز زبوني شيطان؛ " يوم مرغمة الشيطان"

5) روز مشعل فروزان دين؛ " يوم منار الدين"

6) روز بپا خاستن؛ " يوم القيام"

7) روز شادماني؛ " يوم السرور"

8) روز لبخند؛ " يوم التبسم"

9) روز راهنمايي؛ " يوم الارشاد"

10) روز بلندي گرفتن منزلت شايستگان؛ "يوم رفع الدرج"

11) روز روشن شدن دلايل خدا؛ " يوم وضوح الحجج"

12) روز آزمايش بندگان؛ " يوم محنة العباد"

13) روز راندن شيطان؛ " يوم دحر الشيطان"

14) روز آشکار کردن حقيقت؛ " يوم الايضاح"

15) روز بيان کردن حقايق ايمان؛ " يوم البيان عن حقايق الايمان"

16) روز ولايت؛ " يوم الولاية"

17) روز کرامت؛ " يوم الکرامة"

18) روز کمال دين؛ " يوم کمال الدين"

19) روز جداسازي حق از باطل؛ " يوم الفصل"

20) روز برهان؛ " يوم البرهان"

21) روز منصوب شدن اميرمؤمنان؛ " يوم نصب اميرالمؤمنين(ع) "

22) روز گواهي و گواهان؛ " يوم الشاهد و المشهود"

23) روز پيمان؛ " يوم العهد المعهود"

4) روز ميثاق؛ " يوم الميثاق المأخوذ"

25) روز آراستن؛ " يوم الزينة"

26) روز قبولي اعمال شيعيان؛ " يوم قبول اعمال الشيعة"

27) روز رهنموني به رهنمايان؛ " يوم الدليل علي الرواد"

28) روز امن و امان؛ " يوم الامن المأمون"

29) روز آشکار کردن امور پنهان؛ " يوم ابلاء السرائر"

30) عيد اهل بيت(ع)؛ " عيد اهل البيت(ع)"

31) عيد شيعيان؛ " عيد الشيعة"

32) روز عبادت؛ " يوم العبادة"

33) روز اتمام نعمت؛ " يوم تمام النعمة"

34) روز اظهار گوهر مصون؛ " يوم اظهار المصون من المکنون"

35) روز بر ملا کردن مقاصد پوشيده؛ " يوم ابلاء خفايا الصدور"

36) روز تصريح برگزيدگان؛ " يوم النصوص علي اهل الخصوص"

37) روز محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ " يوم محمد(ص) وآل محمد(ص)"

38) روز نماز؛ " يوم الصلاة"

39) روز شکرگزاري؛ " يوم الشکر"

40) روز دوح (درختان پر شاخ و برگ)؛ " يوم الدوح"

41) روز غدير؛ "يوم الغدير"

42) روز روزه داري؛ " يوم الصيام"

43) روز اطعام؛ " يوم اطعام الطعام"

44) روز جشن؛ " يوم العيد"

45) روز عالم بالا؛ " يوم الملأ الاعلي"

46) روز کامل کردن دين؛ " يوم اکمال الدين"

47) روز شادابي؛ " يوم الفرح"

48) روز به صراحت سخن گشودن از مقام ناب؛ " يوم الافصاح عن المقام الصراح"

49) روز افشاي پيوند ميان کفر و نفاق؛" يوم تبيان العقود عن النفاق و الجحود"

50) روز گردهمايي و تعهد حاضران؛ " يوم الجمع المسؤول"

-----------------------------------------------------

1ـ امام رضا(ع) مي‌فرمايد: و هوعيد الله الاکبر (عيد غدير، برترين عيد خداوند است)، الغدير، ج 1، ص 286.

2ـ قال علي (ع): هذا يوم فيه وقع الفرج، مصباح المتهجد، ص‌ 700. 

3ـ قال الصادق(ع): و فيه مرضاة الرحمن (در اين روز، رضايت خداوند نهفته است)، بحارالانوار، ج 98، ص 323. 

4ـ قال الرضا(ع): انه يوم مرغمة الشيطان، بحارالانوار، ج 98، ص 323. 

5ـ قال الصادق(ع): يوم منارالدين أشرف منهما (روز مشعل فروزان دين، از دو عيد فطر و قربان گرامي‌تر است. 

6ـ قال الصادق(ع): ذلک يوم القيام (روزغدير، روز بپاخاستن است) بحارالانوار، ج 98، ص323.

7ـ قال الصادق(ع): انه يوم السرور، الغدير، ج 1، ص 286. 

8ـ قال الرضا(ع): و هو يوم التبسم ،المراقبات، ص257. 

9ـ قال علي(ع): هذا يوم الارشاد ، مصباح المتهجد، ص 700. 

10ـ قال علي(ع): هذا يوم فيه ... رفعت الدرج (اين روزي است که منزلت شايستگان در آن، بلندي گرفت) مصباح المتهجد، ص 700. 

11ـ قال علي(ع): هذا يوم ... فيه ... وضحت الحجج (اين روزي است که دلايل خداوند در آن، روشن گشت). 

12ـ قال علي(ع): هذا يوم محنة العباد، مصباح المتهجد، ص 700. 

13ـ قال علي(ع): و هو ... يوم دحرالشيطان، مصباح المتهجد، ص 700. 

14ـ قال علي(ع): و هو يوم الايضاح (روزغدير، روزآشکار کردن حقيقت است) مصباح المتهجد، ص700. 

15ـ قال علي(ع): و هو ... يوم البيان عن حقايق الايمان، مصباح المتهجد، ص 700. 

16ـ امام رضا(ع) در حديثي مفصل، روزغدير را روزعرضه ولايت به انسانها و مخلوقات معرفي مي‌کند، المراقبات، ص 257. 

17ـ امام صادق(ع): در هنگام ملاقات با برادر ايماني خود بگو: الحمدالله الذي اکرمنا بهذا اليوم (حمد خداوند را که ما را در اين روز کرامت داد) المرقبات، ص 257. 

18ـ قال علي(ع) و هو ... يوم کمال الدين، مصباح المتهجد، ص 700. 

19ـ قال علي(ع): هذا يوم الفصل الذي کنتم توعدون، مصباح المتهجد، ص 700. 

20ـ قال علي(ع): و هو ... يوم البرهان، مصباح المتهجد، ص 700. 

21ـ قال الصادق(ع): اليوم الذي نصب منه رسول الله اميرالمؤمنين(ع)، الغدير، ج 1، ص 285. 

22ـ قال علي(ع): وهو... يوم الشاهد و المشهود، مصباح المتهجد، ص700. امام صادق(ع): نام غدير در زمين روز به گواهي گرفته شدگان (جمع مشهود) است. بحارالانوار، ج 98، ص 231. 

23ـ قال علي(ع): و هو... يوم العهد المعهود، مصباح المتهجد، ص 700 . 

24ـ امام صادق(ع): نام غدير در زمين، روز ميثاق گرفته شده است، بحارالانوار، ج 98، ص 321. 

25ـ امام رضا(ع): روزغدير، روز زينت است، المراقبات، ص 257. 

26ـ قال الرضا(ع): يوم تقبل اعمال الشيعة، المراقبات، ص 257. 

27ـ قال علي(ع): هذا ... يوم الدليل علي الرواد (اين، روز رهنموني به رهنمايان است) مصباح المتهجد، ص 700. 

28ـ قال علي(ع): هذا يوم الامن المأمون، مصباح‌المتهجد، ص 700. 

29ـ قال علي(ع): هذا يوم ابلاء السرائر، مصباح المتهجد، ص 700. 

30ـ قال الصادق(ع): جعله عيدا لنا، بحارالانوار، ج 98، ص 300. 

31ـ قال الصادق(ع): جعله عيدا ... لموالينا و شيعتنا، بحارالانوار، ج 98، ص 300. 

32ـ امام صادق(ع): روزغدير، روزعبادت است. الغدير، ج 1 ، ص 285. 

33ـ قال الصادق(ع): انه اليوم الذي... تمت فيه النعمة، الغدير، ج 1، ص 285. 

34ـ قال علي(ع): هذا يوم اظهارالمصون من المکنون، مصباح المجتهد، ص 700. 

35ـ قال علي(ع): هذا يوم ابدي خفايا الصدور و مضمرات الامور، مصباح المتهجد، ص 367ـ قال علي(ع): هذا يوم النصوص علي اهل الخصوص (اين، روز تصريح برگزيدگان است) همان.

37ـ قال الصادق(ع):هواليوم الذي جعله لمحمد(ص) و آله(ع) ، المراقبات، ص 257. 

38ـ امام صادق(ع): روزغدير، روز نماز است. الغدير، ج 1 ص 285. 

39ـ امام صادق(ع): روزغدير، روز شکرگزاري است. الغدير، ج 1، ص 285. 

40ـ قال علي(ع): و انزل علي نبيه في يوم الدرج ما بين له عن ارادته في خلصائه (و خداوند در روز دوم، اراده خويش را در حق بندگان خاص و گزيدگان خود اظهار داشت) مصباح المتهجد، ص 700. مقصود ازدرج ، درختان پر شاخ و برگي است که در سرزمين غدير وجود داشت و حضرت در سايه آنها قرار گرفت و ولايت اميرمؤمنان(ع) را ابلاغ فرمود. 

41ـ اين نام، معروفترين نام غدير است که از مکان واقعه گرفته شده است. 

42ـ قال الصادق(ع): ذلک يوم صيام (روز غدير، روز روزه ‌داري است) بحارالانوار، ج 98، ص 323. 

43ـ امام صادق(ع): روز غدير، روز اطعام است. بحارالانوار، ج 98، ص 323. 

44ـ قال الصادق(ع): انه يوم عيد، بحارالانوار، ج 98، ص 298. 

45ـ قال علي(ع): هذا يوم الملأ الاعلي ... (اين روز عالم بالا است...) مصباح المتهجد، ص 700. 

46ـ قال الرضا(ع): هو اليوم الذي اکمل الله فيه الدين، المراقبات، ص 257. 

47ـ قال الصادق(ع): انه يوم فرح، الغدير، ج 1، ص 286. 

48ـ قال علي(ع): و هو ... يوم الايضاح عن المقام الصراح (روزغدير، روز به صراحت سخن گفتن از مقام ناب است) مصباح المتهجد، ص 700. 

49ـ قال علي(ع): و هو يوم تبيان العقود عن النفاق و الجحود (غدير، روز باز کردن گره پيوند ميان کفر و نفاق است) مصباح المتهجد، ص 700. 

50ـ امام صادق(ع): نام غدير در زمين، روز بازخواست شدگان است. بحارالانوار، ج 98، ص 320.


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تصاوير منتخب 3

وبلاگ نسل غدیر

ما ز نـســــــل غـدیـــــر و حضرت زهــــراییــــم

اطلاعات سايت