close
تبلیغات در اینترنت
اتمام حجت خدا و معصومین علیهم السلام
اتمام حجت خدا و معصومین علیهم السلام

« من كنت مولاه فعلي مولاه »

مجموعه وقايعي سر نوشت ساز كه « خطبه غدير » شاخص ترين و زنده ترين سند آن است . اين خطبه ، قانون نامه زير بنائي و آبروئي ابدي اسلام است كه چكيده آن جمله ونتيحه آن در ولايت امير المومنين است . غدير در يك جمله كوتاه و يا يك سخنراني مفصل خلاصه نمي شود در حاشيه اين خطابه ، مطالب و جريانات بسياري هست كه مي توانيم از مجموع آنها به عنوان « واقعه غدير » ياد كنيم و تصوير كاملي از آن ترسيم كنيم .

اگر غدير در عينيت جامعه تحقق مي يافت اختلاف و تفرقه ار نبود تا نياز به احتجاجها ومناظرات براي اثبات بنيادهاي ولايت باشد نفرين خداوند بر آنان كه زلال غدير را گل نمودند و نسلهاي را از نوش گواراي آن محروم ساختند و صلوات و رحمت و بركات خداوند بر امامان دلسوز امت كه براي نجات غرق شدگان در فتنه سقيفه به حفظ و احياي غدير در شرايط مختلف پرداختند.

نمونه هاي بارز اين احتجاجات و استدلالها و يا د آوريهاي غدير توسط خود ائمه عليهم السلام و اصحابشان صورت گرفته است تمام راوياني كه در ط.ل هزار و چهار صد سال حديث غدير را روايت كرده اند نيز به گونه اي جهاد خود را در مقابله با اهل سقيفه به نمايش گذاشته اند .

علماي شيعه در دوران غيبت امام زمان عجل الله فرجه پرچم دفاع از غدير را به دوش كشيده اند . ودر پاي آن مقاومت نموده اند وحتي امروزه دامنه اين احتجاجات از كتابها و جلسات بالاتر رفته ودر كنفرانسها وبه صورت برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و حتي در اينترنت مطرح شده است.

در حال حاضر نمونه هايي از اين احتجاجات و اتمام حجتها كه بخشي  از صدها هزار مورد آن است تقديم مي شود .

*-اتمام حجت خداوند با غدير

در غدير حارث فهري معترضانه از خدا در خواست عذاب كرد خداوند هم فورا سنگي از آسمان فرستاد و او را جلوي چشم همه هلاك كرد واين ماجرا به عنوان اولين اتمام حجت مستقيم خداوند ثبت شد. ( بحار الانوار: ج37 ، ص 136،162 ، 167)

*-عده اي از منافقين نزد پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) آمدند و آن حضرت آيت ونشانه اي خواستند پيامبر صلي الله عليه وآله  فرمود: آيا در روز غدير خم براي شما كافي نبود؟ آنگاه كه من علي را به امامت منصوب نمودم ، منادي از آسمان ندا داد : « اين ولي خداست ، تابع او باشيد و گرنه عذاب خدا بر شما نازل مي شود.

1-امير المومنين عليه السلام در زمان خلافت ظاهري خود عده اي از شاهدان عيني غدير را به خدا قسم داد كه برخيزند و در مقابل مردم آنچه ديده اند شهادت دهند. عده اي برخاسته و شهادت دادند ولي هشت نفر ابا كردند حضرت فرمود : « اگر شما دروغ مي گوييد و بهانه اي مي آوريد در حالي كه در غدير حاضر بوده و شنيده ايد خدا هر يك از شما را به بلايي آشكار گرفتار كند». بدينگونه سي سال پس از واقعه غدير بار ديگر اتمام حجت پروردگار ظاهر شد وهر يك از اينان به مرضي گرفتار شدند به طوري كه همه ديدند. مبتلا شدگان مردم اقرار مي كردند كه ما با دعاي حضرت به عذاب الهي دچار شديم .( بحار الانوار : ج4 ص 54)

2-اتمام حجت پيامبر (صلي الله عليه وآله) با غدير

*- چادر نشيني از اطراف مدينه از حضرت مدينه پرسيد: حاجيان قوم من خبر آوردند كه در غدير خم اطاعت علي را واجب كرده اي ، آيا اين از جانب خدا بوده است؟

فرمود : « خدا آن را واجب كرده، و اطاعت او را براهل آسمان و رمين واجب نموده است » ( اثبات الهداة : ج2، ص 126، ح535)

*- از پيامبر صلي الله عليه وآله منظور از « من كنت مولاه......» را پرسيدند فرمود: « .... هركس من صاحب اختيار اويم و نسبت به او از خودش صاحب اختيارترم علي بن ابي طالب صاحب اختيار اوست و نسبت به او از خودش صاحب اختيارتر است و در برابر او برايش امري نيست.( اثبات الهداة : ج2، ص126، ح 535)

3-اتمام حجت امير المومنين امام علي (عليه السلام) با غدير

*- هفت روز پس از رحلت پيامبر صلي الله عليه وآله امير المومنين عليه السلام به مسجد آمدند و خطاب به مردم ضمن سخناني فرمودند: « پيامبر صلي الله عليه وآله به حجة الوداع رفت وسپس به غدير خم آمد و در آنجا شبيه منبري براي او ساخته شد و بر فراز آن رفت و بازوي مرا گرفت و بلند كرد به حدي كه سفيدي زير بغلش ديده شد و در آن مسجد با صداي بلند فرمود: « من كنت مولاه فعلي مولاه » ، خداوند در آن روز اين آيه را نازل كرد : « اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا »( اثبات الهداة : ج2، ص 18 ، ح72)

*- بار اول كه امير المومنين عليه السلام را به اجبار براي بيعت آوردند و حضرت امتناع كرد در آنجا فرمود : « ..... گمان ندارم پيامبر صلي الله عليه وآله در روز غدير خم براي احدي حجتي وبراي گوينده اي سخني باقي گذاشته باشد قسم مي دهم كساني را كه از پيامبر صلي الله عليه وآله در روز غدير « من كنت مولاه فعلي مولاه » را شنيدند كه برخيزند و شهادت دهند .

داوزده نفر از اهلف بدر برخاستند وبه ماجراي غدير شبهات دادند وساير مردم هم در اين باره مطالبي گفتند به طوري كه عمر از ترس مجلس را تعطيل كرد!! (بحارالانوار: ج29، ص35-37)

*- روزي ابوبكر به امير المومنين عليه السلام گفت : اگر كسي كه به او اطمينانداشته باشم شهادت دهد كه تو به خلافت سزاوارتي آن را به تو مي سپارم !!

حضرت فرمود:  اي ابوبكر ، مطمئن تر از پيامبر سراغ داري ؟! آن حضرت در چهار مورد براي من از تو و عمر و عثمان و عده اي از همرا هيانت بيعت گرفت مه يكي از آنها روز غدير در بازگشت از حجة الوداع بود . ( بحار الانوار : ج28 ، ص 186)

*- در زمان عمر ، در مسجد پيامبر صلي الله عليه وآله مجلسي از بني هاشم تشكيل شد و اميرالمومنين عليه السلام بدعتهاي ابوبكر و عمر را شمردند واز جمله فرمودند: « عمر بود كه در روز غدير خم وقتي پيامبر صلي الله عليه وآله امر براي ولايت نصب كردعليه السلام بدعتهاي ابوبكر و عمر را شمردند واز جمله فرمودند: « عمر بود كه در روز غدير خم وقتي پيامبر صلي الله عليه وآله امر براي ولايت نصب كرد، با رفيقش ابوبكر گفتگو كردند . آنگاه كه كار معرفي و منصوب شدن من  پايان يا فته بود.

ابوبكر گفت : « اين واقعا كرامت بزرگي است»! عمر با تندي به او نگاه كرد و گفت « نه به خداقسم ، ابدا اين سخن او را گوش نمي دهم واز او اطاعت نمي كنيم » ، سپس به او تكيه داد و با تكبير به راه افتادند. ( كتاب سليم : ح 14)

4-اتمام حجت حضرت زهراء  (عليها السلام) با غدير

هنگامي كه اهل سقيفه بر در خانه امير المومنين عليه السلا م براي بيع آن حضر هجوم آوردند حضرت زهراء عليها السلام پشت در آمد وفرمود : « گويا شما نمي دانيد پامبر صلي الله عليه وآله در روز غدير خم چه فرمو؟! به خدا قسم در آن روز براي علي بن ابي طالب پيمان ولايت را بست تا اميد شما را از آن قطع كند ولي شما ارتباط بين خود و پيامبرتان را قطع كرديد!

خدا بين ما وشما در دنيا و آخرت حكم خواهد كرد .

( بحار الانوار :ج43، ص161)

*- در روزهاي آخر عمر حضرت زهراء عليها السلام ، عده اي از زنان مهاجر و انصار به عيادت آن حضر آمدند ، در اين فرصت حضرت مطالبي درباره امامت امير المومنين عليه السلام فرمودند ، و زنان آن مطالب را براي مردان خود نقل كردند ، در پي آن عده اي از سر شناسان مهاجر و انصار به عنوان عذر خواهي نزد حضرت آمدند و مي گفت ، هرگز با ديگري به جاي او بيعت نمي كرديم!!

حضرت فرمود: از من دور شويد كه عذري از شما پذيرفت نيست بعد از روز غدير خم خداوند هيچ دليل و عذري براي احدي باقي نگذاشته است.( بحار الانوار : ج43، ص161)

5 – اتمام حجت امام حسن (عليه السلام) با غدير

پس از شهادت امير المومنين عليه السلام و صلح امام حسن عليه السلام معاويه وارد كوفه شد و قرار شد رد مسجد كوفه آن حضرت و معاويه منبر بروند و مسئله صلح را براي مردم بيان كنند. پس از آنكه معاويه مطالب خود را گفت ، امام حسن عليه السلام بر فراز منبر مطالبي در مظلوميت امير المومنين عليه السلام بيان كرد و فرمود: « اين امت پدرم را رها كردند و در غدير  با او بيعت كرند در حالي كه خودشان ديدند كه پيامبر صلي الله عليه وآله پدرم را در روز غدير خم منصوب فرمود وبه آنان دستور داد حاضرانشان به عائبان خبر دهند.(بحار الانوار : 10، ص139)

6- اتمام حجت امام حسين (عليه السلام) با غدير

يك سال قبل از مرگ معاويه و يك سال فبل از واقعه عاشورا ، امام حسين عليه السلام در موسم حج در مني هفتصد نفر را در خيمه خود دعوت كرد كه دويست نفر آنان اصحاب پيامبر صلي الله عليه وآله بودند . در آنجا خطابه اي ايراد كردند و ضمن نكوهش اقدامات معاويه بر ضد امير المومنين عليه السلام ، مناقب آن حضرت را برشمردند و از آنان اقرار گرفتند از جمله فرمودند : شما را به خدا قسم مي دهم آيا ميدانيد كه پيامبر صلي الله عليه وآله در روز غدير خم علي بن ابي طالب را منصوب نمود و ولايت را براي او اعلام كرد و فرمود : بايد حاضران به غايبان برسانند؟ جمعيت حاضر گفقتند : آري  به خدا قسم ( كتاب سليم : ح26)

7- اتمام حجت امام زين العابدين (عليه السلام) با غدير

يك نفر از امام زين العابدين عليه السلام پرسيد: معناي كلام پيامبر صلي الله عليه وآله چيست كه فرمود : « من كنت مولاه فعلي مولاه فرمود به آنان خبر داد كه علي بن ابي طالب عليه السلام امام بعد از اوست.( اثبات الهداة : ج2، ص34 ، ح139)

8- اتمام حجت امام باقر (عليه السلام) با غدير

ابوبصير به امام باقر عليه السلام عرض كرد : مردم مي گويند چرا خداوند نام علي و اهل بيتش عليهم السلام را در قرآن نياورده است ؟

حضرت فرمودند: خدا نماز را نازل كرده و عدد ركعات آن را پيامبر صلي الله عليه وآله  بيان فرموده ئ همين است زكات وحج و آيه « اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم » را نازل نمود كه درباره علي و حسن وحسين عليهم السلام فرمود : ودر كلمه « اولوا الامر »  پيامبر صلي الله عليه وآله درباره علي عليه السلام فرمود : « من كنت مولاه فعلي مولاه ...) اگر آن حضرت سكوت مي كرد و اهل آيه اولوالامر را معرفي نمي كردند آل عباس و آل عقيل و ديگران آن را ادعا مي كردند وقتي پيامبر صلي الله عيه وآله صاحب اختيار مردم بود چون آن حضرت ولايت اورا به مردم ابلاغ فرموده واورا منصوب نموده بود ( بحار الانوار : ج 35، ص 311)

9- اتمام حجت امام صادق (عليه السلام )با غدير

*- آن حضرت در بيان اينكه غدير آخرين رسالت پيامبر صلي الله عليه وآله فرمود: خداوند در قرآن پيامبر ش فرمود: « فاذا فرغت فانصب والي ربك فارغب » يعني آنگاه كه از رسالت فراغت يافتي علم ونشانه خود را نصب كن و وصي خود را معرفي كن و فضيلت او را بيان كن ....» پيامبر صلي الله عليه و آله هم در بازگشت از حجة الوداع ندا داد تا مردم جمع شوند و فرمود : من كنت مولاه فعلي مولاه ...» ( اثبات الهداة : ج2 ، ص4، ح7) *

*- آن حضرت پس از نقل واقعه غدير اين آيه را خواندند كه : « يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها » يعني نعمت خدا را مي شناسند ودر روز سقيفه آن را انكار مي كتتد( بحار الانوار : ج6، ص53)

10- اتمام حجت امام كاظم (عليه السلام )با غدير

*- امام كاظم عليه السلام در بيان توطئه منافقان در غدير چنين فرمودند : آنگاه كه پيامبر صلي الله عليه و آله در روز غدير خم اميرالمومنين عليه السلام را منصوب كرد و به بزرگان مهاجران و انصار دستور داد با او بيعت كنند آنان در ظاهر بيعت كردند ولي‌ بين خود نقشه دو توطئه را ريختند يكي اينكه امر خلافت را پس از پيامبر صلي الله عليه وآله بگيرند ، ديگر اينكه در صورت امكان هر دو بزرگوار را بكشند .......( بحار الانوار : ج6، ص53)

*- در ايامي كه حضرت موسي بن جعفر عليه السلام در زندان بودند ، روزي هارون حضرت را احضار كرد و مسائلي را سؤال نمود كه از جمله درباره اهل بيت عليهم السلام بر مردم بود حضرت فرمود: ما مي گوييم ولايت همه خلايق با ماست ....... ما اين ادعا را از كلام پيامبر صلي الله عليه وآله در غدير خم داريم كه فرمود : « من كنت مولاه فعلي مولاه »

( بحار الانوار : ج48 ، ص 147)

11- اتمام حجت امام رضا (عليه السلام) با غدير

در روزهاي اول ورود امام رضا عليه السلام به شهر مرو در خراسان مردم بحثهاي زيادي درباره امامت مطرح كرده بودند و به خصوص در روز جمعه در مسجد جامع شهر جمع شده بودند و در اين باره صحبت مي كردند . وقتي اين خبر به صورت حضرت رسيد تبسمي كردفرمود : ..... خداوند در حجة الوداع كه آخر عمر پيامبر صلي الله عليه وآله در آيه:    «اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي‌ و رضيت لكم الاسلام دينا »  را نازل كرد ....پيامبر از اين جهان نرفت مگر آنكه ... علي عليه السلام را علم و امام براي آنان منصوب فرمود.

( غبيت نعماني : ص 218، ح6)

12- اتمام حجت علي النقي (عليه السلام) با غدير

*- اهل اهواز نامه اي به امام هادي عليه السلام نوشتند و سوالاتي را مطرح كردند حضرت در پاسخ آنان نامه اي نوشتند و جواب سوالاتشان را دادند واز جمله فرمودند : ما اين آيه را در قرآن مي يابيم كه : « انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا .....» روايات متفق است كه اين آيه درباره امير المومنين عليه السلام است بعد پيامبر صلي الله عبيه وآله علي بن ابي طالب عليه السلام را از بين اصحابش جدا كرد و اين عبارت را بكار برد : « من كنت مولاه فعلي مولاه » از اين ارتباط مي فهميم كه قرآن به درستي‌ اين اخبار و حقانيت اين شواهد گواهي مي دهد.( بحار الانوار ج2، ص 226)

13- اتمام حجت امام عسكري (عليه السلام) با غدير

اسحاق بن اسماعيل از نيشابور براي امام حسن عسكري عليه السلام نامه اي نوشت وسائلي را مطرح كرد . آن حضرت جواب نامه را توسط نمايندگان خود براي او فرستادند كه يكي از فرازهاي آن چنين است .

آنگاه كه خداوند با بياد داشتن اوليايش بعد از پيامبر بر شما منت گذاشت ، خطاب به پيامبرش فرمود: « اليوم اكملت لكم دينكم الي آخر ...

حسن بن ظريف به امام عسكري عليه السلام نامه اي نوشت و معناي « من كنت مولاه فعلي مولاه » را سوال كرد حضرت در پاسخ نوشتند مقصود حضرت آن بود كه او را علم و علامتي قرار دهد كه هنگام اختلاف حزب خداوند با آنان شناخته شوند .

( اثبا ت الهداة : ج2، ص139، ح 606)

تبیان 

 


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تصاوير منتخب 3

وبلاگ نسل غدیر

ما ز نـســــــل غـدیـــــر و حضرت زهــــراییــــم

اطلاعات سايت